Velg en side

Om oss

Her kommer ny info om oss…

Om oss

Mellom Rød Gård er nabogården til Nedre Rød Gård. Stedet er en del av Klostergården livsfellesskap, hvor låven brukes som storkjøkken med tilhørende bakerhus og frukthage, samt til kafé og kulturhus.

Låven er også en møteplass både internt og eksternt.

Historien